Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)


Číslo Názov VZN Formát Platnosť
HTML PDF Od Do
VZN
2016
VZN o KOVZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce MuráňPDF01.01.2016 31.12.2016
2015
o miestnych daniach a miestnom poplatkuPDF01.01.2015 31.12.2015
2013
VZN na rok 2013PDF01.01.2013
2012
VZN 2012VZN o miestnych daniach - na r. 2012PDF01.01.2012 31.12.2012
2011
1/2011Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce MuráňPDF01.01.2011
2003
16/2003VZN o udeľovaní uznaní a oceneníPDF15.05.2003
VZN - zrušené
2010
VZN 2010VZN na rok 2010 o miestnych daniach na území obce MuráňPDF01.01.2010 31.12.2010
Návrh VZN
2015
VZN o daniachna rok 2015
2012
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce MuráňPDF 17.12.2011