Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Zmluvy

Zoraďiť podľa:
Číslo zmluvy Partner IČO Vzostupne Zostupné
Vyhľadávanie v zmluvách
Partner Čislo faktúry

Ing. Milan Poprocký - MIKAR

IČO: 32965796
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 12.01.2011
Číslo faktúry: Dodatok č. 2
Cena: 19800.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 02/01/2009 na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu generálneho projektanta na akciu "Regenrácia centrálnej časti obce Muráň".

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO: 00156621
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 05.03.2011
Číslo faktúry: Z2214022014501
Cena: 265953.70 €

Pozrieť detail zmluvy

Spolufinancovanie schváleného projektu poskytnutím NFP pre projekt: "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice"

Ministerstvo životného prostredia SR

IČO: 42181810
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 08.03.2011
Číslo faktúry: 040/4.1MP/2011
Cena: 1427557.54 €

Pozrieť detail zmluvy

Poskytnutie NFP na realizáciu projektu: "Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň"

Ministerstvo Zdravotníctva SR

IČO: 00165565
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 13.03.2011
Číslo faktúry: 58/2010/OPZ-Z2812012003001-8/2011
Cena: 478535.20 €

Pozrieť detail zmluvy

Spolufinancovanie projektu : Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska Muráň"

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

IČO: 31631134
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 14.03.2011
Číslo faktúry: 2411/2009/IS
Cena: 2621207.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Dodávka stavebných prác pre projekt: "Muráň - kanalizácia a ČOV II.etapa Muráň - Kanalizácia"

S.E.G, s.r.o.

IČO: 35877961
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 14.03.2011
Číslo faktúry: 1
Cena: 28224.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Dodávka externého projektového manažmentu pre projekt: "Muráň kanalizácia a ČOV - 2.etapa - Muráň kanalizácia"

INPRO POPRAD, s.r.o.

IČO: 36501476
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 14.03.2011
Číslo faktúry: 25/2010
Cena: 58469.23 €

Pozrieť detail zmluvy

stavebný dozor k projektu: "Muráň kanalizácia a ČOV - 2.Etapa - Muráň kanalizácia"

Konica Minolta Slovakia, s.r.o.

IČO: 31338551
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 26.03.2011
Číslo faktúry: 42692905
Cena: 164.63 €

Pozrieť detail zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb

Ladislav Tomka

IČO: 329665559
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 01.04.2011
Číslo faktúry: 1/03/2011
Cena: 4500.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Výkon stavebného dozoruna stavbe: "Rekončtrukcia hasičskej zbrojnice v obci Muráň"

ADVIS, s.r.o.

IČO: 36639630
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 01.04.2011
Číslo faktúry: zmluva o dielo
Cena: 251790.04 €

Pozrieť detail zmluvy

zhotovenie diela: "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice"

Centire, s.r.o.

IČO: 36866857
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 01.04.2011
Číslo faktúry: zmluva o poskytnutí služby
Cena: 7440.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Poradenské služby v oblasti externého manažmentu pre projekt: "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Muráň"

Občan

IČO: 0
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 04.04.2011
Číslo faktúry: dohoda o vykonávaní menších obecných služieb
Cena: 0 €

Pozrieť detail zmluvy

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb v počte 12 ks.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

IČO: 37949578
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 05.04.2011
Číslo faktúry: 33/§52/2011/NP V-2
Cena: 6115.20 €

Pozrieť detail zmluvy

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších pre...

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

IČO: 37949578
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 11.04.2011
Číslo faktúry: 26/§52a/2011/NP V-2a
Cena: 907.20 €

Pozrieť detail zmluvy

príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 13.04.2011
Číslo faktúry: 0276738
Cena: 0.00 €

Pozrieť detail zmluvy

dodatok k zmluve o pripojení

Jozef Kasper

IČO: 13031960
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 15.04.2011
Číslo faktúry: 0
Cena: 0.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Pracovná zmluva

Prima banka Slovensko a.s.

IČO: 31575951
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 09.05.2011
Číslo faktúry: 2003786001
Cena: 0.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samosprávy.

ADVIS, s.r.o.

IČO: 36639630
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 13.05.2011
Číslo faktúry: Dodatok č.1
Cena: 253905.92 €

Pozrieť detail zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Muráň" z dôvodu sadzby DPH.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO: 00156621
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 13.05.2011
Číslo faktúry: DZ221301200390101
Cena: 428475.00 €

Pozrieť detail zmluvy

Dodatok č. 1/DZ221301200390101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. číslo Z2213012003901

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO: 00156621
Typ faktúry: Dodávateľská

Dátum zverejnenia: 19.05.2011
Číslo faktúry: 2213012003901
Cena: 407.933 €

Pozrieť detail zmluvy

Záložná zmluva k zmluve o NFP č. 2213012003901