Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia sociálna
Predseda komisie: Jaroslava Labošová
Členovia komisie: Ing. Svetoslav Albíni

 

Komisia kultúry, vzdelávania a mládeže
Predseda komisie: Ing. Dáša Korimová
Členovia komisie: Jaroslava Nociarová
Iveta Lukášová
Katarína Krštieňová
Mgr. Zuzana Labošová

 

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania
Predseda komisie: Ing. Juraj Frandel
Členovia komisie: Miroslav  Berzéty
Dušan Štefaňár

 

 

Komisia na vybavovanie sťažností
Predseda komisie: Ing. Svetoslav Albíni
Členovia komisie: Ing. Juraj Frandel
Pavol Beňo
Ing. Dáš Korimová
náhradníci:
Ing. Pavel Kochjar
Jaroslava Labošová

 

Komisia športová
Predseda komisie: Ján Huťan
Členovia komisie: Jaroslava Nociarová
Iveta Lukášová
Katarína Krštieňová
Mgr. Zuzana Labošová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu
Členovia komisie: Ing. Juraj Frandel
Ing. Svetoslav Albíni
Pavol Beňo