Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

O obci Muráň

Pôvabné zákutia starého Muráňa majú nielen historickú, ale aj krajinotvornú hodnotu a dotvárajú aj dnes svojskú atmosféru Muráňa. Najstaršou časťou je „Majer“, z ktorej vznikla v stredoveku obec. „Pľac“ je malé námestie pred Obecným úradom a poštou, ktoré je križovatkou ciest smerom na Revúcu, Tisovec a Červenú Skalu.

Najzaujímavejšou časťou obce je „Pastovník“, čo bola pravdepodobne „Pastierska zem“ z roku 1672, kde mali pastieri a prví obyvatelia skromné drevenice. Obydlia dnešných obyvateľov sú postavené na miestach pôvodných dreveníc. V čase jarných a jesenných prívalov sa zjavuje na povrchu podzemná voda a Pastovník sa mení na „muránske Benátky“.

Najstaršie osídlenie Majera a blízkeho Pastovníka na prameňoch vody dokladá najnovšiu jazykovú interpretáciu pôvodu mena Muráň. Významný slovenský jazykovedec profesor Šimon Ondruš tvrdí, že nielen meno Gemer (zo staršieho Gomer), ale aj Muráň má starý praslovanský pôvod: „Jazyková analýza na širšom slovanskom a indoeurópskom materiáli dokazuje, že mená Morav-, Murav- aj Muran označovali zavodnené, močaristé miesta. Naše Zlaté Moravce, Moravany ale aj Muráň sú pôvodné slovansko-slovenské lokality postavené na močaristých miestach!“

 

Na lúkach pri Muránskej Lehote sa každoročne v auguste organizuje jedna z najzaujímavejších a divácky najvďačnejších akcií „Ródeo Muráň.“ Pre záujemcov o jazdenie a turistiku na koni slúži Jazdecký klub Predná Hora, v ideálne situovanom priestore otvorených lúk a východiskových trás do Národného parku Muránska planina.

Od roku 1978 sa každoročne koná „Zimný prechod Muránskou planinou“, ktorého sa zúčastňujú peší turisti, no najmä bežkári z celého Slovenska, ale aj okolitých štátov. Trate prechádzajú najkrajšími časťami panenskej prírody Muránskej planiny, ktoré sú osobitne atraktívne najmä v bieloskvúcej zime.

Mimoriadne obľúbený je aj „Horský duatlon“ (beh, jazda na bicykli, beh), najmä medzi mládežou.

V r. 1950 bol založený na Veľkej lúke pri Muráni žrebčín, kde chovali ťažné kone pre lesné hospodárstvo a armádu a šľachtili nové plemeno krížením hucula s plemenami fjord, hafling a norik. V r. 1995 bol uznaný šľachtiteľský chov „norika muránskeho typu“ a od r. 1997 bol vyhlásený chov génovej rezervy „norika muránskeho“.