Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Profil verejného obstarávateľa:    OBEC MURÁŇ

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Goldschmidt

Sídlo:  Muráň 329, 049 01 Muráň

IČO:   00328537

E-mail: obec.muran@mail.t-com.sk

Telefon: +421584881029

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Zverejňovanie ponúk - Verejné obstarávanie

VVO Traktor

30.01.2014

verejné obstarávanie - traktor

Všetky novinky