Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Muránske noviny

Všetky novinky

Oznam - Verejná obchodná súťaž

31.03.2016

VOS Lekáreň

Obecné zastupiteľstvo v Muráni uznesením č.88/2016 zo dňa 30.03.2016 ruší Obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú 11.3.2016

a uznesením č.89/2016 schvaľuje podmienky pre vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlásenie je zverejnené na úradnej tabuli: Obchodno verejná súťaž 

link